Stichting Training for life wil bijdragen aan het verbeteren van de overlevingskansen van moeders en kinderen bij de geboorte. Dit doen we door trainingsprogramma's op te zetten voor verloskundigen, verpleegkundigen, gynaecologen, kinderartsen, anesthesisten en arts-assistenten.

NL EN

Wie?

Een onafhankelijke stichting in samenwerking met een team van Nederlandse en internationale gynaecologen, communicatiedeskundigen en onderzoekers.

Waarom?

Om sterfte van moeder en kind wereldwijd tijdens zwangerschap en geboorte te verminderen.

Waar?

In grote opleidingsziekenhuizen wereldwijd, zodat getrainde artsen en verpleegkundigen hun kennis verspreiden als zij na hun opleiding in een ander ziekenhuis gaan werken.

Hoe?

Door lokale specialisten op te leiden tot trainers in medische simulatie educatie (train-the-trainers cursus). Zij trainen vervolgens hun team van artsen, verloskundigen, paramedici en studenten op de werkvloer in veelvoorkomende verloskundige spoedscenario's.

Doelstelling

Stichting Training for Life wil een bijdrage leveren aan het verbeteren van overlevingskansen van moeders en kinderen tijdens zwangerschap en geboorte middels simulatietrainingen. Naast het opzetten van trainingprogramma's verrichten we wetenschappelijk onderzoek naar het effect van de trainingen.

Toekomstvisie

In lijn met Sustainable Development Goal 3 van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO), wil Stichting Training for Life een bijdrage leveren aan een wereldwijde vermindering van kinder- en moedersterfte. Dit willen we bereiken door het opzetten en stimuleren van medische simulatietrainingen op het gebied van verloskundige zorg. In de trainingen komen zowel technische handelingen als communicatie- en teamvaardigheden aan bod. De lokale behoefte, lokale organisatie en het waarborgen van duurzaamheid zijn de uitgangspunten voor deze trainingen, daarom worden de trainingen opgezet en uitgevoerd door lokale trainers.

De stichting zet Training for Life-centra op in ontwikkelingslanden waarbij de lokale medische staf getraind wordt middels een Train-the-trainers cursus om vervolgens hun eigen medewerkers te kunnen blijven trainen in medische vaardigheden, teamwork en communicatie.

Met wetenschappelijk onderzoek evalueren we vervolgens het effect van de trainingen. Hierbij valt te denken aan meningen van de trainees, toetsen van opgedane kennis en vaardigheden, gedragsveranderingen op de werkvloer en het effect op patiëntenuitkomsten, waaronder de sterftecijfers voor moeders en kinderen.

Training for Life Oeganda

De eerste medische staf (in Mulago Hospital, Kampala, Oeganda) heeft in november 2014 een train-the-trainer cursus gekregen, gevolgd door een dag opfriscursus in september 2015. Sinds november 2014 worden alle 45 gynaecologen-in-opleiding maandelijks door dit lokale team getraind. Sinds september 2018 worden alle verloskundige medische professionals (gynaecologen, kinderartsen, anesthesisten, verloskundigen, verpleegkundigen, studenten) getraind tijdens een multidisciplinare training. Ondertussen zijn vier Training for Life centra geopend, waarvan drie in Kampala en één in Mbale. Een impressie is te zien in onderstaand youtubefilmpje.

Training for Life naar China

In 2016 is een Training for Life centrum geopend in China. Er is een multidisciplinaire train-de-trainers cursus gegeven in het Maternal and Child Hospital Shijiazhuang, China. Sindsdien geven de nieuwe trainers trainingen aan hun collega's. In december 2016 is Training for Life opnieuw langsgeweest in het simulatiecentrum van Shijiazhuang.