Stichting Training for life wil bijdragen aan het verbeteren van de overlevingskansen van moeders en kinderen bij de geboorte. Dit doen we door trainingsprogramma's op te zetten voor verloskundigen, verpleegkundigen, gynaecologen, kinderartsen, anesthesisten en arts-assistenten.

NL EN

Oeganda

Met onze lokale partners in Oeganda hebben we een implementatieplan opgesteld om veertien Training for Life centra te openen in alle opleidings- en districtziekenhuizen. We begonnen in 2014 op uitnodiging van het toenmalige New Mulago Hospital met een programma om alle arts-assistenten gynaecologie op te leiden. Hiervoor hebben we gebruik gemaakt van een train-de-trainers model: gynaecologen zijn opgeleid tot medisch- en communicatietrainer in simulatieonderwijs. Vervolgens hebben zij in 2015 en 2016 alle 55 arts-assistenten (de SHO's) getraind in medische vaardigheden, teamwork en communicatie. De trainingsinvulling is een samenwerking tussen de lokale en internationale trainers, waarbij ook gekeken wordt naar het grotere geheel. Zo hebben we op verzoek in 2018 een digitaal bevallingsregister ontwikkeld met Perined, zodat het register doorzoekbaar is en trends inzichtelijk gemaakt kunnen worden. Het register en bijbehorend dashboard geven duidelijkheid over de meest voorkomende complicaties in Oeganda en helpen de lokale zorgverleners om hier preventieve maatregelen op te nemen. Deze digitale oplossing is tot zover al door 180 zorgverleners overgenomen, waarbij 37 zwangerschaps- en bevallings variabelen (zoals sterfte, vroeggeboorte, APGAR score) zijn geregistreerd van >6.500 bevallingen. Het dashboard is ook beschikbaar voor de vrouwelijke patiƫntenpopulatie van het MSWNH en KC (>20.000 vrouwen/jaar) via een online zwangerschapsapp (MAMA app).

Die trainers van het eerste uur hebben in 2015 en 2018 een opfriscursus gehad van het Nederlandse Training for Life team. Ook hebben zij met de Oegandese beroepsverenigingen en het Oegandese Ministerie van Gezondheidszorg het Training for Life implementatieplan voor geheel Oeganda helpen opstellen. Hierin is uitgewerkt dat er een multidisciplinaire aanpak nodig is die bovendien uitgerold wordt over alle opleidings- en districtziekenhuizen. Zodoende is in 2018 een nieuwe lichting trainers opgeleid, afkomstig uit alle beroepsgroepen in de acute verloskunde: kinderartsen, anesthesisten, gynaecologen, verpleegkundigen en verloskundigen. Zij trainen vervolgens al hun collega's in acute verloskundige scenarios. Vervolgens trainen zij hun collega's middels een volledige dag met enkele scenarios die meermaals worden geoefend, en daarna herhalingstrainingen van 2 uur per halfjaar. De scenarios worden aangepast op de lokale situatie, zowel qua trainingsbehoefte als qua lokale protocollen.

In 2019 zijn de eerste drie Training for Life-centra officieel geopend in Mulago Specialized Women and Neonatal Hospital, Kawempe Campus, en in het opleidingsziekenhuis in Mbale. Sindsdien is ook een groep van zeven simulatiespecialisten opgeleid die de technische aspecten van de simulatietrainingen verzorgen.

In 2020 hebben we wegens de COVID-19 pandemie het trainingsplan moeten aanpassen. Hierdoor is de geplande train-de-trainerscursus van het ziekenhuis in Mbale uitgesteld en uiteindelijk van 3 tot 5 december 2020 gegeven door de lokale mastertrainer uit Kampala, met support-op-afstand via Teams vanuit het team in Nederland. Er zijn toen zeven nieuwe trainers opgeleid en twee nieuwe simulatiespecialisten, waarvan een vanuit het ziekenhuis van Gulu. We verwachten dat zolang de pandemie aanhoudt, we trainingen in hybride vorm kunnen blijven geven.

Met de ziekenhuizen in Kabale, Gulu en Lira is inmiddels contact gelegd om daar op korte termijn een Training for Life centrum te openen en een train-de-trainers cursus te kunnen geven.

Maternal & Child Hospital, Shijiazhuang, China

In november 2015 ontvingen we een uitnodiging van het Maternal & Child Hospital in Shijiazhuang, met de wens om te trainen om de verloskundige zorg te verbeteren. Zodoende hebben we in april 2016 het Training for Life centrum geopend en een train-the-trainers cursus gegeven aan Chinese gynaecologen, verloskundigen, anesthesisten, kinderartsen en communicatiedeskundigen. Zij zijn opgeleid tot trainer in medische simulatietrainingen en hebben in 2016 hun medische collega’s op het gebied van verloskundige zorg getraind. In december 2016 is het team van Training for Life opnieuw in Shijiazhuang langsgeweest.

Nieuwe projecten

Er is veel belangstelling voor de wijze waarop de Stichting Training for Life door middel van multiprofessionele teamtrainingen in medische simulatiecentra op wetenschappelijk verantwoorde wijze de kwaliteit van de geboortezorg duurzaam verbetert. Zowel in Afrika, Azië als Zuid-Amerika is de Stichting Training for Life is belangstelling getoond. Alle projecten worden van te voren met de lokale zorgverleners besproken, zodat de doelstellingen en inhoud van de training goed met elkaar overeenkomen.

Indien u hiervoor belangstelling heeft kunt u contact opnemen met de Stichting Training for Life.

Benieuwd naar het vervolg?

Volg ons via facebook of op deze website